Home >

Privacy

Gizlilik

Bu Gizlilik Politikası en son 24 Temmuz 2018 tarihinde güncellenmiştir

 • Politikamız
 • Topladığımız Bilgiler
 • Kişisel Bilgilerinizi ve Diğer Bilgilerinizi Kullanımımız
 • Kişisel Bilgilerinizi ve Diğer Bilgilerinizi Açıklamamız
 • Tercihleriniz
 • Kullandığımız Çevrim İçi Reklamlar
 • Muafiyetler
 • Çocuklar
 • Diğer Web Sitelerine Linkler
 • Sosyal Medya
 • Güvenlik
 • Diğer Şart ve Koşullar
 • Şirketin Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler
 • Bilgilere Erişim; Şirketle İletişime Geçmek
 • California Gizlilik Hakları
 • Avrupa Ekonomik Bölgesi Mukimleri İçin Bilgile

  Politikamız

  Document Advisor Inc.’ye (“Şirket”, “biz,” bize” ve/veya “bizim”) ait Ivisa.com web sitesine (“Site”) hoş geldiniz. Site Şirket tarafından yönetilmektedir ve Sitemizin ziyaretçilerine (“siz”, “sizin”) şirketimiz hakkında bilgi sağlamak ve herhangi bir ülke için çevrim içi seyahat vizelerinin işleme konması açısından yardımda bulunmak, rehberlik etmek ve seçenek sunmak (“Şirket Hizmetleri”) amacıyla kurulmuştur. Bu Gizlilik Politikasında, Site ziyaretçilerinden toplanan ve kişisel olarak tanımlanabilir verileri (“Kişisel Veriler”) içeren bilgilere ilişkin Şirketin politikası belirtilmektedir.

  Topladığımız Bilgiler:

  Site aracılığıyla bizimle etkileşime geçtiğiniz zaman, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen Kişisel Verilerinizi ve diğer bilgilerinizi toplayabiliriz: Site Aracılığıyla Verdiğiniz Kişisel Veriler:

 • Sizden Kişisel Verilerinizi örneğin bizimle soru sormak için iletişime geçtiğinizde, anketlerimizden birini yanıtladığınızda, Şirket Hizmetlerine erişim için kaydolduğunuzda veya bir seyahat vizesinin işleme konması gibi belirli Şirket Hizmetlerini kullandığınızda olduğu gibi bize bu türden bilgileri kendi rızanızla sağladığınız hallerde toplarız. Bu veriler güvenli HTTPS formlarımız veya destek kanallarımızdan herhangi biri (e-posta, çevrim içi sohbet veya telefon) vasıtasıyla toplanabilir. Topladığımız Kişisel Veriler bir seyahat vizesinin işleme konması için mutlak surette gerekli olan verilerden ibarettir ve şunları içerebilir: e-posta, telefon numarası, varış tarihi, varış noktası, seyahat nedeni, ev adresi, ikamet edilen ülke, telefon numarası, ad, soyad, doğum tarihi, doğum ili ve ülkesi, vatandaşlık, cinsiyet, pasaport numarası, pasaport düzenlenme tarihi, pasaportun geçerlilik tarihi, pasaportun düzenlendiği yer, pasaport fotoğrafı, pasaport bilgileri sayfasının taranmış kopyası, din, aile bilgileri (ebeveynler ve eşlerin adları, soyadları, doğum yerleri, doğdukları ülke ve meslekleri), mesleki bilgiler (görev, işveren adı ve adresi), destinasyondaki adres. Şirket ne zaman Kişisel Veriler toplasa, bu Gizlilik Politikasına bir link sunmak için çaba gösteriyoruz. Kişisel Verilerinizi kendi rızanızla bize vererek, bu verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza rıza göstermiş olursunuz. Eğer Kişisel Verilerinizi bu Siteye verirseniz, bu tür Kişisel verilerin bulunduğunuz mevcut konumdan Şirketin ofislerine ve sunucularına ve burada atıfta bulunulan ve Birleşik Devletlerde bulunan yetkili üçüncü taraflara transfer edilebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Diğer Bilgiler:
 • Tanımlanması Mümkün Olmayan Veriler: Site aracılığıyla Şirketimizle etkileşime geçtiğinizde, bazı tanımlanması mümkün olmayan kişisel bilgileri alır ve saklarız. Çeşitli teknolojiler kullanılarak pasif bir şekilde toplanan bu tür mevcut durumda bilgiler özellikle sizi tanımlamak amacıyla kullanılamaz. Şirket bu tür bilgileri kendisi için saklayabilir veya bu tür bilgiler Şirket iştirakleri, acenteleri veya hizmet sunucularına ait olan veya bunlar tarafından idame ettirilen veri tabanlarına dâhil edilebilir. Bu Site örneğin Sitemize gelen toplam ziyaretçi sayısı, Sitemizin her bir sayfasına gelen toplam ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerimizin internet hizmet sunucularının domain adlarını takip etmek için bu tür bilgileri kullanabilir ve diğer bilgilere ekleyebilir. Bu süreçte hiçbir Kişisel Verinin mevcut olmadığının veya kullanılmadığının dikkate alınması önem arz etmektedir.
 • Çerezler: Bu Siteyi işletirken, “çerezler” adı verilen bir teknolojiyi kullanabiliriz. Çerez, Siteye erişim sağladığınızda Sitemize ev sahipliği yapan bilgisayarın tarayıcınıza gönderdiği bir bilgidir. Çerezlerimiz Sitenin işlevselliğini arttırmaya ve Site kullanımını daha isabetli bir şekilde analiz etmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, Siteye yapılan bir ziyaret esnasında, bir şifreyi hatırlama ve tekrar girme gereksinimi olmaksızın Sitemize erişmenize imkân veren bir çerez tarayıcınıza Sitemiz tarafından yerleştirilebilir. Çerez kullandığımız tüm durumlarda, izniniz olmaksızın Kişisel Verilerinizi toplamayız. Web tarayıcılarının çoğunda, araç buçuğunda “yardım” kısmını bulabilirsiniz. Yeni bir çerez aldığınızda nasıl bildirim alınacağına veya çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin bilgi edinmek için lütfen bu kısma bakınız. Çerezler Sitenin bazı özelliklerinizden faydalanmanıza izin verdiği için, çerezleri devre dışı bırakmamanız tavsiye edilir.
 • Toplu Kişisel Veriler: Şirket Hizmetlerinin kullanıcılarını daha iyi anlama ve onlara daha iyi hizmet sunmaya yönelik olarak süregelen çaba kapsamında, Şirket bize sunulan Kişisel Veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak müşteri demografisi, ilgi alanları ve davranışları hakkında sıklıkla araştırma yapmaktadır. Bu araştırma topluluk esasına göre derlenebilir ve analiz edilebilir ve Şirket bu toplu verileri iştirakleri, acenteleri ve iş ortakları ile paylaşabilir. Bu toplu bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Şirket ayrıca, toplu kullanıcı istatistiklerini hizmetlerimizin mevcut ve muhtemel iş ortaklarımıza açıklanması için veya diğer hukuki amaçlarla diğer üçüncü taraflara açıklayabilir.

  Kişisel Bilgilerinizi ve Diğer Bilgilerinizi Kullanımımız:

  Şirket, sağladığınız Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasıyla tutarlı olarak kullanır. Eğer belirli bir nedenden ötürü Kişisel Veriler sağlarsanız, Kişisel Verileri sağlanma sebebiyle bağlantılı olarak kullanabiliriz. Örneğin, bizimle e-posta yoluyla irtibata geçerseniz, sağladığınız Kişisel Verileri sorunuzu yanıtlamak veya sorununuzu çözüme kavuşturmak için kullanırız. Ayrıca, eğer Kişisel Verileri Şirket Hizmetlerine erişim sağlamak için sağlarsanız, sağladığını Kişisel Verileri bu tür hizmetlere erişiminizi sağlamak ve bu hizmetlerin kullanımınızı izlemek için kullanırız. Şirket ve bağlı ortakları ile iştirakleri (“Şirketle Bağlantılı Şirketler”) de, Sitenin içeriğini ve işlevselliğini geliştirmemize, kullanıcılarımızı daha iyi anlamamıza ve Şirket Hizmetlerini geliştirmemize yardımcı olmak üzere Site aracılığıyla toplanan ve kişisel olarak tanımlanması mümkün olmayan Kişisel Verilerinizi ve diğer bilgileri kullanabilirler. Şirket ve iştirakleri bu bilgileri kişisel seyahat modellerini anlamak ve ileride ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz hizmetleri anlatmak üzere sizinle iletişime geçmek için kullanabilirler. Eğer bunu yaparsak, gönderdiğimiz her bir bildirim, ileride gelecek bildirimlerden “vazgeçmenize” imkân veren talimatlar içerecektir. İlaveten, eğer herhangi bir zamanda, ileride bildirim almamayı veya adınızın mail listemizden silinmesini isterseniz, lütfen bizimle aşağıda belirtildiği şekilde iletişime geçiniz. Eğer Şirket herhangi bir Kişisel Veriyi bu Gizlilik Politikasıyla tutarlı olmayan bir şekilde kullanma niyetinde olursa, bu türden öngörülen bir kullanım Kişisel Verinin toplanması öncesinde veya toplanması esnasında size bildirilecektir.

  Kişisel Bilgilerinizi ve Diğer Bilgilerinizi Açıklamamız:

  Şirketin bilgilerinizi satmak gibi bir amacı yoktur. Bu bilgilerin sizinle olan ilişkimizin önemli bir parçası olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak, Kişisel Verilerinizi size başkaca bir bildirimde bulunmaksızın belirli üçüncü taraflarla paylaşabileceğimiz belirli durumlar vardır ve bunlar aşağıda belirtilmektedir:

 • İşletme Transferleri: İşletmemizi geliştirmemiz sırasında, bazı işletmeler veya varlıkları alıp satabiliriz. Kurumsal satış, birleşme, yeniden yapılanma, tasfiye veya benzer bir durumun söz konusu olması halinde, Kişisel Veriler transfer edilen varlıkların bir parçasını oluşturabilir.
 • Bağlantılı Şirketler: Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasıyla tutarlı amaçlar dahilinde Bağlantılı Şirketlerimizle de paylaşabiliriz.
 • Acenteler, Danışmanlar ve Bağlantılı Üçüncü Taraflar: Pek çok işletmenin yaptığı gibi Şirket, zaman zaman diğer şirketlerden belirli işletme bağlantılı işlevler gerçekleştirmesi için hizmet almaktadır. Bu tür işlevlere örnek olarak kargo bilgileri (Fedex veya UPS), elçilikleri ziyaret için vize acenteleri kullanma, veri tabanlarını muhafaza etme ve ödemeleri işleme koyma verilebilir. Bu nitelikte bir işlevi gerçekleştirmesi için diğer bir şirketten hizmet aldığımızda, söz konusu şirkete sadece spesifik işlevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlarız.
 • Hukuki Gereklilikler: Şirket, Kişisel Verilerinizi hukuken gerekli olduğu takdirde açıklayabileceği gibi (i) bir hukuki yükümlülüğüne riayet etme, (ii) Şirketin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunma, (iii) Sitenin kullanıcılarının veya halkın bireysel güvenliğini korumak üzere aciliyet arz eden koşullarda eyleme geçme veya (iv) hukuki sorumluluğa karşı koruma amaçları doğrultusunda bunun gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı hallerde de Kişisel Verilerinizi açıklayabilir.
 • Ortak Şirketler: Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasıyla tutarlı amaçlar dahilinde Ortak Şirketlerle de paylaşabiliriz.

  Tercihleriniz:

  Siteyi herhangi bir Kişisel Veri sağlamadan kullanabilirsiniz. Eğer herhangi bir Kişisel Veri sağlamamayı tercih ederseniz, destek alma, seyahat vizelerinin işlenmesi veya mevcut bilgileri almak dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli Şirket Hizmetlerini kullanamayabilirsiniz. İlaveten, vazgeçme seçeneği ile Şirket bildirimlerini almayı durdurabilirsiniz. Gönderdiğimiz her bir bildirim, ileride gelecek bildirimlerden “vazgeçmenize” imkân veren talimatlar içerecektir.

  Kullandığımız Çevrim İçi Reklamlar:

  Şirketimizi internette tanıtmak için Google AdWords ve Google Adwords Remarketing hizmetlerini kullanıyoruz. AdWords remarketing makinenize bir çerez yerleştirerek, IVisa.com web sitesinin hangi kısımlarını görüntülediğinize bağlı olarak size özel ilgili reklamları gösterecektir. BU ÇEREZ HİÇ BİR ŞEKİLDE SİZİ TANIMLAMAZ VEYA BİLGİSAYARINIZA ERİŞİM SAĞLAMAZ. Çerezin kullanım amacı “Bu kişi bu sayfayı ziyaret etti; bu nedenle, bu sayfayla ilgili reklamları bu kişiye göster” demektir. Google AdWords Remarketing pazarlamamızı ihtiyaçlarınıza daha uygun bir şekilde biçimlendirmemize yardımcı olur ve sadece sizin ilgi duyabileceğiniz reklamları gösterir. Remarketing ve Reklamdan Nasıl Vazgeçilir? Eğer Google AdWords Remarketing kullanımımızda yer almak istemiyorsanız, Google’ın Reklam Seçenekleri Yöneticisini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz. Ayrıca, üçüncü taraf satıcının çerez kullanımını da www.networkadvertising.org/choices/ adresini ziyaret ederek engelleyebilirsiniz.

  Muafiyetler:

  Bu Gizlilik Politikası Site aracılığıyla Şirket tarafından toplanan Kişisel Veriler haricindeki herhangi bir Kişisel Veri için geçerli değildir. Bu Gizlilik Politikası sizin Şirkete bu Site veya diğer yollar aracılığıyla talep edilmeksizin sağladığınız bilgiler için geçerli değildir. Bu, Sitede blog gönderileri, yeni ürünlere ilişkin ya da mevcut ürünlerde yapılabilecek değişikliklere ilişkin fikirler gibi kamuya açık alanlara (topluca “Kamuya Açık Alanlar” olarak anılacaktır) gönderilen bilgiler ve talep edilmeksizin gönderilen diğer beyanları (topluca “Talep Edilmeyen Bilgiler” olarak anılacaktır) içermemektedir; ancak bunlarla sınırlı değildir. Talep Edilmeyen Bilgilerin tamamı gizlilik arz etmeyen bilgiler olarak değerlendirilir ve Şirket bu tür Talep Edilmeyen Bilgileri sınırlama veya isnat bulunmaksızın çoğalma, kullanma ve diğer kişilere açıklama ve dağıtma serbestisine sahiptir.

  Çocuklar:

  Şirket 13 yaşından küçük çocukların Kişisel Verilerini farkındalık içerisinde toplamaz. Eğer 13 yaşından küçükseniz, lütfen Site üzerinden herhangi bir Kişisel Veri göndermeyiniz. Ebeveynlerin ve yasal vasilerin çocuklarının internet kullanımını izlemelerini ve çocuklarına izinleri olmaksızın bu Siteye asla Kişisel Veri sağlamamalarını öğütleyerek Gizlilik Politikamızın uygulanmasına yardımcı olmalarını teşvik ederiz. Eğer 13 yaşından küçük bir çocuğun bu Site aracılığıyla Şirkete Kişisel Veriler sağladığına inanmanıza yol açan gerekçeler mevcutsa, lütfen bizimle irtibata geçin; bu tür bir durumda söz konusu bilgileri veri tabanlarımızdan silmeye gayret ederiz.

  Diğer Web Sitelerine Linkler:

  Bu Gizlilik Politikası sadece Site için geçerlidir. Bu Site, Şirket tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen diğer web sitelerine (“Üçüncü Taraf Siteleri”) linkler içerebilir. Burada tanımlanan politikalar ve usuller Üçüncü Taraf Siteleri için geçerli değildir. Bu Sitede yer alan linkler Şirketin Üçüncü Taraf Sitelerini onayladığı veya gözden geçirdiği anlamını ifade etmez. Gizlilik politikaları hakkında bilgi edinmek için doğrudan bu sitelerle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

  Sosyal Medya:

  Site aracılığıyla, üçüncü taraflara ait ve/veya üçüncü taraflarca kontrol edilen belirli sosyal medya web siteleri ve hizmetlerine (sınırlama olmaksızın ve Facebook ile Twitter dâhil olmak üzere) erişmeyi seçebilirsiniz (bu tür web siteleri ve hizmetler topluca “Sosyal Medya Hizmetleri” olarak anılacaktır). Sosyal Medya Hizmetleri erişimini ve kullanımını tercih etmeniz halinde, bilgilerinizi (paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel bilgileri içerecek olan bilgileri) söz konusu Sosyal Medya Hizmetleriyle paylaşıyor olacaksınız. Diğer Üçüncü Taraf Sitelerinde olduğu gibi, Sosyal Medya Hizmetleriyle paylaştığınız bilgiler bu türden Sosyal Medya Hizmetlerinin sağlayıcılarının gizlilik politikalarına ve şartlarına tabi olup, burada tanımladığımız politikalara ve usullere tabi değildir. Ayrıca, örneğin Sosyal Medya Hizmetlerinin Şirket dâhil olmak üzere diğer taraflara hangi bilgileri açıkladığını kontrol edebilmek için Sosyal Medya Hizmetlerine ilişkin gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Sitemizi Sosyal Medya Hizmetleriyle paylaştığınızda, Sitenin söz konusu Sosyal Medya Hizmetine erişimini sağlamak için gerekli olan ilgili bilgileri toplarız; ancak, şifreniz gibi giriş bilgilerinizi söz konusu Sosyal Medya Hizmetine (Şirkete değil) sağlarsınız. Bu tür bir entegrasyonun bir parçası olarak, Sosyal Medya Hizmeti kendisine sağladığınız belirli bilgilere erişim imkânını Şirkete sağlar ve bu tür bilgileri bu Gizlilik Politikasına ve uygulanabilir olması halinde ve uygulanabilir olduğu ölçüde bu türden Sosyal Medya Hizmetlerinin politikalarına uygun olarak kullanır, saklar ve açıklarız. Fakat Sosyal Medya Hizmetlerinin bilgilerinizi kullanma, saklama ve açıklama biçiminin ilgili Sosyal Medya Hizmetleri sağlayıcının politikalarına tabi olduğunu ve bunun bir sonucu olarak, Site içerisinde etkinleştirilmiş ve/veya Site aracılığıyla erişilebilir olan Sosyal Medya Hizmetlerinin gizlilik uygulamaları veya diğer eylemleri açısından Şirketin herhangi bir yükümlülüğünün veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını lütfen akılda tutunuz.

  Güvenlik:

  Şirket, Site aracılığıyla sağlanan Kişisel Verilerin kayıp, istismar, izinsiz erişim, ifşa, değiştirilme veya imha edilme gibi olaylara karşı korunması için makul adımları atar. Fakat hiçbir internet veya e-posta iletisi tamamen güvenli ya da hatasız değildir. Özellikle, bu Siteye veya bu Siteden gönderilen e-posta güvenli olmayabilir. Dolayısıyla, bize e-posta aracılığıyla hangi bilgileri gönderdiğinize karar verirken özellikle dikkatli olmalısınız. Lütfen Kişisel Verileri internet aracılığıyla Şirkete açıklarken bu hususu akılda tutunuz. Eğer hassas verilerinizi telefon aracılığıyla paylaşmayı tercih ediyorsanız, Şirket 7x24 ulaşılabilen bir telefon hattı sunmaktadır.

  Diğer Şart ve Koşullar:

  Bu Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız Kullanım Şartlarına tabidir.

  Şirketin Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler:

  Site ve işletmemizde zaman zaman bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bunun sonucunda, Şirketin bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklikler yapması gerekli olabilir. Şirket bu Gizlilik Politikasını herhangi bir tarihte, zaman zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen bu politikayı düzenli olarak, özellikle de herhangi bir Kişisel Veri sağlamadan önce gözden geçirin. Bu Gizlilik Politikası en son yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler veya revizyonlardan sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmiş Gizlilik Politikası şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

  Bilgilere Erişim; Şirketle İletişime Geçme:

  Kişisel Verilerinizin doğru, güncel ve eksiksiz olmasını sağlamak için lütfen bizimle aşağıda belirtildiği şekilde iletişime geçiniz. Önceden Site aracılığıyla göndermiş olduğunuz ve elimizde mevcut olan Kişisel Verileri güncellemek veya düzeltmek için makul adımları atarız. Şirketin Gizlilik Politikası veya bu Sitenin bilgi uygulamalarına ilişkin herhangi bir sorunuz olursa bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz. [email protected] adresine e-posta göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  California Gizlilik Hakları:

  Uygulanabilir California gizlilik mevzuatında, California mukimi olan ziyaretçilerin doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara kişisel bilgileri açıklamamıza ilişkin belirli bilgileri talep etmelerine izin vermektedir. Bu türden bilgilere erişim talebinde bulunmak için lütfen bizimle şu şekilde irtibata geçin: [email protected] adresine bir e-posta göndermek. Bu tür bir talebin ulaşmasının ardından otuz (30) gün içerisinde, bir önceki takvim yılı boyunca doğrudan pazarlama amaçlarıyla üçüncü taraflara açıklanan kişisel bilgi kategorilerinin bir listesini söz konusu üçüncü tarafların isimleri ve adresleriyle birlikte sağlarız. Bu talep her bir takvim yılı için en çok bir kez yapılabilir. Bu paragrafta belirtilen adresten başka adreslere gönderilen taleplere yanıt vermeme hakkımızı saklı tutarız.

  Avrupa Ekonomik Bölgesi Mukimleri İçin Bilgiler:

  Gizlilik Politikasının bu bölümü, ancak Sitemizi bir Avrupa Birliği ülkesinden veya diğer bir Avrupa Ekonomik Bölgesi (“EEA”) üye devletinden kullanıyor olmanız halinde geçerlidir ve Gizlilik Politikasındaki bilgileri bütünleyici niteliktedir. iVisa uygulanabilir veri koruma kanunu kapsamında, Sitemiz aracılığıyla ve e-posta yoluyla doğrudan sizden veya sizin adınıza hareket eden seyahat acentelerinden toplanan ve kişisel veriler olarak tanımlanan bilgilerin (“Kişisel Veriler”) işlenmesine yönelik bir veri denetçisidir.

 • VERİ İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI: Kişisel Verileri Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda işleriz. Kişisel Verileri işlemek için yasal dayanaklarımız aramızdaki bir anlaşmayı yerine getirmek için gerekli olan (örneğin, talep ettiğiniz hizmetleri size sunmak ve web sitemizi kullanabilmeniz için sizi tanımlamak ve kimliğinizi doğrulamak için); yasal gerekliliklere ve uygulanabilir muhasebe standartlarına riayet etmek ve kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlara zorunlu açıklamaları yapmak için gerekli olan; meşru menfaatlerimiz için gerekli olan (örneğin sizinle ilişkimizi yönetmek, web sitesini ve hizmetlerimizi geliştirmek, mülkiyetimizi korumak ve dolandırıcılık ile kötücül yazılımlara karşı tedbir almak, yasal taleplerde bulunmak veya bu talepleri savunmak için) işlemeyi içermektedir ve müşterilerimizin rızasına dayalıdır (örneğin sizinle ürün ve hizmetlerimiz hakkında iletişime geçmek ve size pazarlama bilgileri sunmak için). Kişisel Verilerinizi sizin rızanıza dayalı olarak işlediğimizde, dilediğiniz an bizimle iletişime geçerek (aşağıda belirtilen iletişim talimatlarını kullanarak) rızanızı geri çekebilirsiniz ve bu durumda, rızanızı geri çekmeniz öncesindeki rızanıza dayalı olarak yapılan veri işlemelerinin hukuka uygunluğu etkilenmez.
 • AB VERİ ÖZNESİ HAKLARI: AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve diğer uygulanabilir veri koruma kanunlarında bireysel veri öznelerine (“AB Veri Öznesi Hakları”) belirli haklar tanınmaktadır. Belirli Kişisel Verilerinizi bizimle paylaşmayı reddedebilirsiniz; bu tür bir durumda, hizmetlerimizin bazı özelliklerini ve işlevlerini sunamayabiliriz. Bu haklar, uygulanabilir kanun uyarınca, Kişisel Verilere erişim ve bu verileri düzeltme, veri işlenmeye devam edilmesine itiraz etme veya bunu kısıtlama, Kişisel Verilerin silinmesini talep etme ve uygulanabilir olduğu hallerde Kişisel Verilerin yeni bir hizmet sağlayıcısına (“verilerin taşınabilirliği”) haklarını içermektedir. Taleplerin aşağıda belirtilen irtibat talimatlar kullanılarak bizimle iletişime geçilerek gönderilmesi gerekmektedir. Web sitemize giriş yapıp hesap ayarları sayfasını ve diğer özellikleri güncelleyerek belirli Kişisel Verilere erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde, aşağıda belirtilen irtibat adresine gönderdiğiniz erişim talebinin ardından 30 gün içerisinde Kişisel Verilerinize makul bir şekilde erişim sağlamanız için ticari olarak makul olan çabaları gösteririz. Bu erişimi Kişisel Verilerinizi gözden geçirme, düzeltmeler yapma veya silinmesini talep edebilmeniz için sağlarız. Eğer talebinizi 30 gün içerisinde yerine getiremezsek, size bu tür bir erişimi ne zaman sağlayabileceğimizi bildiririz. Eğer herhangi bir nedenden ötürü erişim reddedilirse, bir açıklama sunarız. Teknik olarak mümkün olduğu hallerde, talebiniz üzerine Kişisel Verilerinizi size sağlarız veya diğer bir denetçiye doğrudan iletiriz. Bizde bir hesabınız olduğu sürece, hizmetlerimizi kullandığınız veya kullanmaya devam ettiğiniz sürece Kişisel Verilerinizi saklarız. Size hizmetler sunmak, talep ettiğiniz tercih ve haklarınızı kullanmanızı sağlamak, anlaşmadan doğan yükümlülüklerimize riayet etmek, kulanım şartlarımızı uygulamak ve hukuki ve düzenleyici gerekliliklere riayet etmek için makul şekilde gerekli olan süre dikkate alındığında, Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için makul şekilde gerekli olduğu sürece saklarız. Eğer bizimle iletişime geçmenizin ardından tatminkâr bir şekilde ele almadığımız giderilmemiş bir gizlilik endişeniz olursa, ilgili ulusal veri koruma denetleme makamıyla irtibata geçerek şikâyette bulunmak hakkına sahipsiniz.
 • BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN: Tüm AB Veri Özne Hakları talepleri için talebinizin konu alanına “AB Veri Öznesi Olarak Haklarınız” ibaresini girmeli ve talebe hakkında bilgi talep ettiğiniz Hizmetlerin isimlerinin yanı sıra iletişim bilgilerinizi eklemelisiniz. Eğer AB Veri Öznesi haklarınıza ilişkin sorularınız varsa veya bu hakları kullanmak istiyorsanız, lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçin. AB temsilcimiz Sergio Merino’dur ve adresi Calle Antonia Merce 8, Madrid, İspanya’dır.